Micro Achat n°42 mars 2000
Micro Achat n°42 mars 2000
  • Prix facial : 20 F

  • Parution : n°42 de mars 2000

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : CIPE

  • Format : (203 x 284) mm

  • Nombre de pages : 534

  • Taille du fichier PDF : 516 Mo

  • Dans ce numéro : Windows 2000, premier PC à 750 MHz.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
< Pages précédentes
Pages : 144 - 145  |  Aller à la page   OK
Pages suivantes >
144 145
pq1 sœlete 141 lnldlicrl 331 liYep Micl'l 331 sténlillMien 331 liYep Micl'l 322 Gl'ISIIiiiMicrl 321 làa Hl Mlmllla 211 PC 1 bla•leck 312 PC linnTeck 321 Nec IIl'ICI 28 PC 1 sua• Teck 312 PC 1 Ina• Teck 211 lelii:IIJIIer 211 IIIICII 321 Nec IIl'ICI 311 IPI MIHii Hia 312 PC 11111. Teck IllReùdlicl'l lU lnlldlicl'l 211 II !'IP 211llrtp 351 GIIH Tl'IHer 353lll)s 352 Giératin MiCl'I 251 GlllwiJ 211 GlllwiJ 312 Gllhii'IHer 312 GI*Tl'IHer 312 SI* Il'IHer 341 Glûe Tl'IHer 311 Nec lirect 231 Nec lirecl 231 Nec lii'ICI 231 Nec Direct 231 Nec Bii'ICI 282 Sqerlll'lpe IllIHICMicl'l 20 GIHe Tl'IHer 211 ClUe Tl'IHer 28 ClUe Tl'IHer 211 UCIIptter 348 SIHI Tl'IHer 211 111'111 341 GIRl Tl'IHer 211 AICIIJIIer 314 lUJS 321 GIIH Tl'IHer 341lll)s 323lll)s 343lllys Jl'tldan Palillll411Il/14 Ml/1,4 Gl/321IlCIIIlIIM PC 311Cl Plllli11114U/ll/51211/121 MIIDIII/1,4 SIIIMA/33/IVDlll/lqeiH ISP Il Ml/11 PCII28/11'/IIÛI 511,llprlllllle, sca11er, MIWirks Peltillll411/Vil 1111 ! 11 Prl 133/51211/128 MIIDIII/1,1 S1I2W ICII/411 SCSI/ble 121 ISP lB Ml/Cll/11'/ll.el 581, gm11r, cart Isis Peltiii ii4H/fil lpll ! l Prll33/51211/121 Mllllll/13,5 GIIIIIA/11/m 81/IJte 128 ASP 32 Ml/SI PCIIH/11'Patill111451/81/51211/14 Mllllll/13,5 GIIIMA/33/321/IIn 00 ISP Il Ml/SI PCII28/1 10e1 581/1:11 Pl'lsitli1331 PIIU11 111451/Il/51211/121 Mlllbl/11,1 GIIIMA/33 1 DYD Ill/hp 121 IGP Il Ml/lB PCII28/11'/IHII 511,ll@rilllle, sellier, MI-Yilrks Pllllilllll511/ll/25111/14 Mllllll/21,5 GIIIMA/11/IIYIIl/Gellrce 251 IGP 32 Ml/Cll/11'/IHel 581 Pnlill111511/11/51211/14 Mlllbl/11,1 GIIIMA/33/"l/11 ! 1121 AGP Il Ml/Cll/11'/IHII 581 Plllliiiiii5H/11/51211/14 Mllllll/13,5 GIIIMA/11/m BI/lita 002 IGP 32 Ml/Cil/11'/1101 511 Plltii1 11151D/Illn 111/51211/32 Mllllll/3,2 GIIIMA/33 1 m Il/carte AGP 1 Ml/Cll/15'Pellilllll511/Vil 1111 ! 11 Prl/51211/14 Mllllll/15 GIIIMA/11/m Il/lin 002 Ml4 AGP Il Ml/Cll/11'/IHel 511 Pllllilllll511/Vil A..llPl'IIU/51211/121 Mllllll/1,1 GII2W ICII/4111CII/Rqe 121 AGP Il Ml/Cll/11'/IHII 511, 1r1111r Pnlilllll511/Vil lpillPrii33/51211/IH MIIIIII/IU GIIIIA/11/m 11/11 ! 1121 AGP 32 Ml/11 PCII21/11'Plllliii iD 518/Iii lpillPl'll33/51211/121 Mllllll/21 SIIIMA/11/lVI Ill/Bita 002 ASP 32 Ml/11 PC1121/11'Pllllilllll533/1111/25111/14 Mllllll/10,1 GIIIMA/11/481/1111 ISP 4 Ml/CSI/11'/l"erlllll/110 M•ps, MIWirU2101 Peltilllll551/fil lpl ! llPrll33/51211/121 Ml 11111/1,1 GII2W ICII/41liCII/IIfll21 ACP Il Ml/CSI/11'/11.11511,1melr PllllilllU 551/Vil 1111 ! 11 Pl'll33/51211/121 Mllllll/13,5 SIIIMA/H 1 nlll/BapiH ICP 32 Ml/11 PCII21/11'PntllllllBDI/11/51211/14 Mllllll/11,1 SIIIMA/33/411/carte AGP Il Ml/Cll/11'1 MIWirts4.5, Mlll)llPllllilllllHl/11/51211/14 Mllllll/13 GIIIMA/11/IllIl/Rate Pl'lllrtl IGP 1 Ml/Cil/11'Peltillllllll/1111/25111/14 Mllllll/21 GIIIMA/11/411/il10 IGP 4 Ml/Cll/11'/l"eraet 11/100 M•ps, MIWiriUOIO PlltilllllHl/fil 1111 ! 11 fll'l 133/51211/14 MIIIRII/13 GIIDMA/11/ID Bl/lln 002 Ml4 IGP 32 Ml/11 PCII2B/11'/IHII 581 Patillllllll1 fil IJI ! II Pl'll33/51211/121 Mllllll/1,1 GII2W ICII/4111CII/1111121 ASP Il Ma/Cll/11'/11.181 5&1, lriVIIr Peltillllllll/lil 1111 ! 11 Pl'll33/51211/121 Mllllll/13,5 GIIIMA/11/IIYIIl/ll ! e 121 ASP 32 Ml/SB PCI121/11'Pnlillllllll/Iii IPIIII Pl'll33/51211/121 Ml 11111/21 SIIDMA/81 1 IllIll/Cellrce 251 ASP 32 Ml/Cil/19'1 IHII 511, 1r1rm, cllrier/SIIl'ÎS SIIS Hl PIIU11 11118/Iii lpelllPl'I133/25111/12B Mllllal/1,1 GII2W ICSI/411 SCSI/Ille 121 ASP Il Ml/CSB/11'/11de1 581, tmmPaH11 111111/Iil lpelllPl'll33/25111/121 Mlllhl/13,5 GIIBMA ! H/11111/lqe 121 ICP 32 Ml/SI PCII21/11'Pelti11 111133/fil lpelllPl'll33/25111/14 Mllllll/13 GIIIMA/BI/mll/lapl21 IGP 32 Ml/CSB/11'1:111,.. Il'IIHI1131MT 1 PeltillMMIIU/14 Ml/2,1 Sl/211/12,1'ffi/lkcaSillCil,.. Il'IIHI1151MT 1 Pe1U11 MMllll/14 Ml/2,1 Gl/211/12,1'rn 1 kasillca Al'llaa 7811/Pemalll311/14 Ml/1 Gl/11141/14.1'm t no1 511 CUi,.. IIHI M111/Pntl11 11411/14 Ml/1 SI/IVD 41/14,1'rn/IHel 581, l"el'lel 1111 tm•e 1 Pem11 11218/32 Me/3,2 Gl/211/13.3'm Glllway 1111255111/Cllern411/32 Ml/1 Ca/241/12,1'm/IHel 511, MIWirksllile Il Sllmyl1111311lS 1 Peltillllllll/14 Ml/12 Gl/241/15,1'm/Ml 581, MSWirts Slile 2101llllletll'l:kll1111iHik 118111 1 Pe1U11 11381/32 Ml/4,3 GI/IYD/12,1'rn lewletiPKkll1811iMikll2 311/PeltillIl 311/32 Ml/4 Gl/241/12,1'rn/IIHI 511llllletiP1Ckll1111illllk 112 433/Clle1'11433/32 Ml/4 Cl/241/12,1'IITN/llllel 511 IBM Diakh• 3181/PnlillMMII51/41 Ml/2,1 GlIl12,1'DITN Nec lersalile IX 1 Gelel'la333/14 Ml/1,4 Gl/241/12,1'ffi/IHel 511, MS-IIIice 2811/1111111511 Nec tersa Mlle 12.1 1 Peahlllll451/14 Ml/1 sa/241/12,1'm Nec lersallle 13.3/Cllml411i/14 Ml/1 Sl/241/13,3'rn t•n511 Nec lersallle n 14.1/Cllel'll511/14 Ml/1 Ga/241/14,1'm/H l 5&1 Nec Versa IlleR 14.1/Pntiii iiiHI/121 Ml/12 Gl/Mll/14,1'ffi/IUel 511, MSIIIIice 2011 Sater IHtile MliiliiJ/Gelei'II41B/32 Ml/1 Sl/241/12,1'Tf1/Clrel8ffice 2801 Tmin IIICI/Peltilllll/24 Ml/111 MI/11'311TN ! min U.retiiiiiCT 1 PeltillMMIIBI/32 Ml/2,1 GlIl1,1'm Tmin Plrlqi 3111CT 1 l'lllillll311/14 Ml/1,4 Gl/lplila/10,4'rn TIAia Plrlili 1128CT/Pelti11 1131B/14 Ml/1,4 Gl/241/13,3'ffi/IHel 581, slatillhCCHil, U.ll'lel Tminlllellile 211CII/Pnlilllll/11 Ml/1 Gl/41/11,3'IITN/IHel Tmia Sllellile 411 CDS/l'lllill15/llMl/IllMl/ll/11,4'DITN Tminlllltlite 421C11/Pnlill111/41 Ma/1,3 Gl/11/11,3'm/lcclsin Tmi•a lalellile 430 Cil 1 Pelti11121/41 Ma/1,3 Gl/111/11,3'OSTN TIS.ib T11ICI/Pelti 11 111/24 Ml/IllMlIl11,3'ISTN IIS•i•a Tecra 111 DIO 1 Pnli11 11211/14 Ml/1 Gl/Ill2X/13,3'ffi TISil Tecra - m 1 fleltill11311/14 Ml/14 Ga/Ill41/14,1'ffi/1101 5&1 liS tersa Mlle 1 Pelti11 Il 311/B4 Ml/1,4 GI/24K/13,3'rn/lldel 511, WII128DO lU tersa Mlle Il/Pelti11 11 3B&/14 Ml/&,4 Gl/241/14,1'm liS tersa Mlle n 1 Peatie1 111450/14 Ml/&,4 Ga/no/13,3'm/11HII 5&1, WII120IO et IVIl'ts pril ne 5 1811 813 81811 1521 11290 1 2831 85111 1311 B 4811 910 105111 1 BIO 105111 1 BIO 11111 1211 11081 1118 5 3111 120 81511 1311 112811 2111 88811 1411 14811 1211 11211 1181 111811 2141 ID 1811 1531 18811 1218 B 1111 1241 14201 1210 81101 1311 18 5901 2910 101801 1 &BI 12 980 1 1910 22 BIO 1 3 580 13190 1 2131 ID 1981 1110 12 BIO 1 1980 14 9881 2 210 85081 990 & 1DII 1020 1& ISO 1 2 510 11490 1 2 IBO 11101 1210 12100 1 1 818 23 5151 3 510 1149UI 1151 9 9101 15ZO 98801 1520 3 490 1 530 11110 1 2 890 151BO 1 2 380 11410 1 2 BIO lB 811 1 2 510 22 290 1 3 390 12 &511 1921 2 990 1 45& 4 990 1 1&8 13 990 1 2131 119901 2148 3 280 1 508 44101 &BD 3 990 1 &05 28901 440 114901 2&&0 21190 1 3350 15 9901 2430 lB 2901 2 480 19 990 1 3 040 144 Micro Achat• mars 2000
9822 le PC'a (30,38 Frs * €) +199 Frsttc*/mois sur 36 mois, sous réserve d'acceptation du dossier (prix hors assurance) A 1rn t offert avec Wor1d Online (sans engagement), hors coût des communications téléphoniques locales avec 1 H d'initiation à internet, en nos locaux Processeur Intel CéléronA 433 Mhz (128Ko intégré) *Carte Mère As P2L97 *Mémoire 64 Mo, *DD 8,4 Go, CD 40 Boitier moyen Tour A TX, *Moniteur AOC 15', Carte SVGA 4Mo AGP, *Carte Son Comp SB, HP 120W, Souris, Clavier 108 touches Win 98 *Modem lot. Olitec 56Kp *Window 98 vers.2 approuvé An 2000, *Works 2000 (texte, tableur, base données etc), Antivirus VirusScao Garantie 3ansM.O 1 An pièces retour atelier ® Fax : 01.43.98.24.61 74, Ave de Paris 94300 Vincennes Tél: 01.43.98.22.45 Du Mardi au Samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 Prix du PC au comptant : 6300 frsttc (photo non-contractueiJe, dans la limite des stocks disponibles)

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144-145 146-147 148-149 150-151 152-153 154-155 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213 214-215 216-217 218-219 220-221 222-223 224-225 226-227 228-229 230-231 232-233 234-235 236-237 238-239 240-241 242-243 244-245 246-247 248-249 250-251 252-253 254-255 256-257 258-259 260-261 262-263 264-265 266-267 268-269 270-271 272-273 274-275 276-277 278-279 280-281 282-283 284-285 286-287 288-289 290-291 292-293 294-295 296-297 298-299 300-301 302-303 304-305 306-307 308-309 310-311 312-313 314-315 316-317 318-319 320-321 322-323 324-325 326-327 328-329 330-331 332-333 334-335 336-337 338-339 340-341 342-343 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355 356-357 358-359 360-361 362-363 364-365 366-367 368-369 370-371 372-373 374-375 376-377 378-379 380-381 382-383 384-385 386-387 388-389 390-391 392-393 394-395 396-397 398-399 400-401 402-403 404-405 406-407 408-409 410-411 412-413 414-415 416-417 418-419 420-421 422-423 424-425 426-427 428-429 430-431 432-433 434-435 436-437 438-439 440-441 442-443 444-445 446-447 448-449 450-451 452-453 454-455 456-457 458-459 460-461 462-463 464-465 466-467 468-469 470-471 472-473 474-475 476-477 478-479 480-481 482-483 484-485 486-487 488-489 490-491 492-493 494-495 496-497 498-499 500-501 502-503 504-505 506-507 508-509 510-511 512-513 514-515 516-517 518-519 520-521 522-523 524-525 526-527 528-529 530-531 532-533 534


Autres parutions de ce magazine  voir tous les numéros