Micro Achat n°40 janvier 2000
Micro Achat n°40 janvier 2000
  • Prix facial : 20 F

  • Parution : n°40 de janvier 2000

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : CIPE

  • Format : (203 x 285) mm

  • Nombre de pages : 744

  • Taille du fichier PDF : 725 Mo

  • Dans ce numéro : le plus gros mensuel jamais publié en France... les 2000 meilleurs prix de l'an 2000 !

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
< Pages précédentes
Pages : 262 - 263  |  Aller à la page   OK
Pages suivantes >
262 263
sdt vnattttc € 3&5 MAT hnliullllll500/BK/512 11/64 Ma SDRam/13,5 Ca UDMA/6& 1 DVD lUX 1 Rqe Pl'l Tlrba ACP B Ml/CSI/11'/111111 561, smer 9 D50 1 1370 485 lB 111armatiae hati111111580/BX/512 Ka 1 &4 Ma SORall/14 Cl UOMA/33/DVD GX 1 Mitral G408 ACP 32 Ml/CSB/11'14981 1140 453 Caltl'llAH su,r hatium 111500 1 BK/512 lo/128 Ml SOBal/&,4 GIIDMA/66/441/fiiII3-38DD ACP 16 Ml/CSB/11'91251 1410 453 Calll'llAH SIPJr hntium5DO/BI/512 11/121 Ma SDRIRI/6,4 Ca UDMA/66 1 DVD 61/Vll813-3080 AGP 16 Ml/CIB/11'ID 2451 15&0 547 PC & S111 Tm hlti11111115DO 1 Bl/5121a/121 Ma SDRal/9,1 Ga D2W SCSI/401/Rqel28 ACP 1& Ml/CSB/11'/IIHI 56K, aramr 715901 3290 32& PC & S111 Teck hRiiUIIII500/BI/512 ID/128 Ml SDRII/13,5 GIIIMA/11/DVB &1/Rail 121 AGP 32 Ml/11 PCII21/17'95911 1418 379 lBllfarmatile Plllillllll588/IX/512 Ka/128 Ml SDIII/14 Ga IBMA/G&/DVD BI/Rqe 128 ACP Il Ml/lllin ! /19'/IHel 511, 1m11r 12 9111 1911 322 MIC PllliHIIII511/BI/51211/12B Ml SDRII/20 GIIDMA/&1/DVIII/Iin 002 ASP 32 Ml/18 lin ! /17'/IHHI 5&1, il,ril semer.ll'alllr, CHiera 13 9111 2131 312 PC i S111 Teck hlti11111158D/BX/512 11/121 Ma SBRII/28 Ct liMA/&& 1 DVD 101 1 Haar 121 ASP 32 Ml/SB lile ! /19'/11HII 5&1 12 4111 1910 434 DellC811puter h81iUIIIII508/O/512 KI/&4 Ml SOBal/1,4 CIIDMA/6&/48X 1 iBII AGP 4 Ml/SB PCI 14/15'1 Wtrks 4.5, MillY Il 7198 1 1895 303 Tlllclllhllilllll518/SIS 11 All/51211/32 Ml SDBII/4,3 CaiBMA/33/DVD &1/carte AGP 1 Ml/CSI/15'5 2991 101 297 PC 11 PeatiUI 111500/Via Apelle Pl'l/51211/&4 Ml Sllll/13,5 Ga IDMA/&1/DVO &1/Gelm 32 Ml/CSI/11'/11HII 5&1 12 &Ill1130 3&0 Micnffice Peltilll111500 1 Via A"lllPl'l/51211/14 Ml SDIIII/15 Ga IDMA ! && 1 DVB &X 1 Bill12B AGP Il Ml/CSI/11'/IHII 5&1 B 3901 1210 3&0 Micl'lllice PtlliUI III580 1 Via A(HIIID Pl'l/51211/&4 Ml SDRIII/15 Ga BDMA/8&/lVI IX 1 Raael21 AGP 1& Ml/CSB/11'/IHII 5&1, Wll'ks S1tte Il 91401 1371 40& Tese1ca Peatiam 111500/lX Aa.ia/51211/&4 Ml SUBall/8,4 GIIOMA/1& 1 DVD 51/lqe 128 AGP 1& Ml/CSB/15'/IHel 5&1, Wtrks, jill79981 1211 40& Teseaca hlliUII III500/lX Aldia/512 Il/&4 Ml SDRIII/8,4 Ga lOMA ! && 1 DVO 51/lqe 128 AGP 1& Ml/CSB/15'/IIHI 5&1, scaner, il,rilule, Wlrks, jeu 11911 1370 38& Nec Birect Pllli111111533/O/512 KI/&4 Ml SDRall/8,4 Ga UDMA/33/411/i811 AGP 4 Ml/CSI/11'1 Wtrl 2110, Wtrks Ua, Mneyll19981 1210 412 Nec Direct PealiHII 111533/i820/512 ID 1 &4 MD SDRIII/B,4 Cl UDMA ! &&/4BX 1 VHII3-3888 ACP 1& Ml/CSI/11'1 Wtrl 2088, WlrkS Ua, Mney91 8 9901 1370 547 PC fi Saund Teck Peatiumlll550/BX/512 Ka/128 Ma SDRal/9,1 Ga 12W SCSI/40X 1 Bqe 12B ACP lB Ml/CSB/11'/lldell511,ll'aRir 231901 3530 473 IISys PealiHIIIII550/IX/51211/128 Ml SDRal/13 Ga UOMA/33/DVO &X 1 Raaei2B AGP lB Ma 1 CSB/11'/1111111 511, Packan Bell101901 1&70 32& PC fi Smd Teck Peatium 111550/BI/512 11/128 Ma SORall/13,5 Gl UOMA/8& 1 DVD &X 1 Baae 128 ACP 32 Ma 1 SB PCII2B/11'112901 1120 553 Mil PentiUII III550/IX/512 Ka/128 Ml SDRIII/IB Cl UDMA/&8 1 DVD IIK 1 Ali-iR-Wilder 12B AGP 1& Ml/SB lite ! /19'/lUlli 5&1, il,rilllle, SCIIIIr 1& 5901 252D 392 PC fi Sm Teck hnliullll550 1 BI/51211/128 Ma SDRall/20 Cl UDMA/&6/OVO 101/Ra1e 128 ACP 32 Ml/SBiile ! /19'/11HII 5&1 14 0901 2140 548 TIIICIII PentiUIIIII BOO 1 BX/512 Ka 1 &4 Ma SORIII/13 GIIOMA/&&/DVD BI/Ra1e Pra THrkl ACP 1 Ml/CS8/11'B 9491 13&0 547 PC & sm Teck PenliHII III &DO/IX/51211/128 Ml SDRII/9,1 GII2W SCSI/411/Ra1e 12B ACP 1& Ml/CS8/11'/11HII 5&1,ll'illlr 251901 3840 326 PC & Sm Teck PnlilllIll&DO 1 IX/512 la/128 Ml SDRIII/13,5 Gl UDMA/&& 1 DVI &X 1 Rlll128 AGP 32 Ml/SB PCII28/11'131901 2810 440 18llfll'lllaliqae Pentium BOO 1 BX/512 Ka/128 Ma SDRal/13,5 Ge lOMA/&& 1 DVB &X 1 Gel1rce 32 Ml/CSI/17'/11HII 5&1 101101 1&71 3&6 18 lnfarmaliqee PeDiiURI BOO 1 IX/51211/128 Ma SDRIII/13,5 Cl UDMA ! && 1 OVD &X 1 Mall'llC48B Max ACP 32 Ma/CSB/19'1 illprillalle, smm15 9901 2430 392 PC fi Sm Teck PealiDII &DO 1 BX/512 11/128 Ml SDRall/28 Ga UBMA/&& 1 DVD 101 1 Bill128 ACP 32 Ml/SB lile ! /Il'/11HII 5&1 151901 2430 550 Racer Cil Piler hBtiHI BOO 1 BX/51211/128 Ml SDBII/22 Cl HDMA ! && 1 BVD &X/Bila TNT2 HHra AGP 32 Ma/SB lile ! /19'1 1mear CD-RW 19 2841 2930 314 Cateway hllill7DU 1 81/25& II/12B Ma Slllll/21 Ga lOMA/&& 1 DVO Il/V8Hu3-300U ACP 1& Ml/SB liR ! /11'/IHel 5&1,llflice 2180 18 071 1 2750 411 TIIKBftl hlliHII 700 1 Via ApllllPra 133/25& KI/&4 Ml SDiam/13 Cl lOMA/&&/32X 1 Bila TNT2 M&4 ACP 32 Ma/CSI/11'11 &991 1180 48& DellCllpller PeltiU11111733/i82D/25& 11/121 Ml ROBai/&,4 Ga liMA/&&/4DX 1002 M&4 AGP 32 Ml/CSB/-/Wtrks 4.5, Mmy 1 ! 1 12 9901 1980 292 DellCll,ller PtltiU1 111733/i820/25& 11/128 Ml BIBIII/20 Ga UOMA/&& 1 OVD IX 1 Gellrce 32 Ml/CSI/19'1 Wtrk Saile 91 197911 3015 393 181 1hrlalillPelliHII III 12 508 1 Bl/512 la/256 Ml SIRam/18 Cl U2W SCSI/481/TIl'IHI 3810 81 AGP &4 Ml/CSI/21'1 1rm1r Cl-lW 35 5581 5418 PORTABLES 322 Ailpe Acer TraRIMate 3131 1 PlltillMMX 2GB/32 Ml/3,2 Ga/24X e1terae/9,4'TH 17901 1180 41& Gl'lsBillMiCl'I ASIS IJ-1210 1 Celena3&&/32 Ma/4,3 CI/24X/12,1'Til 119901 1820 41& GnsBillMiCl'I Asus IJ-1400 1 PentiDIIIII3&&/32 Ml/&,4 ca/DVD 4X/14,1'TH 195101 2978 522lller-CIIIillllASIS IJ-1400 1 hllilllltl3&&/32 Ml/&,4 ca 1 DVD 41/14,1'rn 221981 3580 288 GIIH ! l'Iller CII PQ Arœada 158DC 1 t:eln 3&&/32 Ma/4,3 Gl/241/12,1'rn 8 9911 1371 512 IllC1111erce C811paq Arœaa 15DBC 1 Celel'll410/32 Ma/4,1 Gl/241/12,1'DSTN/lldel 5&1 99991 1524 38& CiléralillMim Cllpq ArII575D 1 PtlliUII MMI 28&/32 Ml/3,2 Gl/201/12,1'OSTN & 4911 Ill49B Clebe Triller C818patt A 1'111174DB 1 Peali11113DO 1 &4 Ml/&,4 Ca/241/13,3'Til 13 9901 2130 530 CII PQ Ar1113UMT 1 PellilllMMX lB&/32 Ml/2,1 Gl/11/12,1'Til/11HII 33,11/IICCISill51011 Ill530 Aarqa C81paq Arœaa1130MT 1 PellilllMMII&& 1 &4 Ml/2,1 Gl/11/12,1'Til/IHII 33,&1/IICCISiH &2011 141 210 AB cu,ller Cllpatt Presaril l245/AMI 1&-2 533/32 Ma/3,2 ca/211/12,1'BSTN/IIHI 33,81 8&011 1310 479l.. iSitlllflrlaliH Cil Presaril l24& 1 AMI 1&-2 408/32 Ml/4 Ga/241/12,1'ICD HPA 11911 1370 262 Micro Achat Janvier 2000
page société pl'llluil priJttc € 284 Rae du commerce CBRJpaq Presaria5441/AMD 1&2 450 1 &4 Ma/4,3 GlIl15,1'1 mldem 33,81 5 5911 852 512 Gloe Tl'lller Campaq Pl'ISi11a 15DDVD 1 AMD 18111388 1 &4 MIIlIVB 4X/14,1'TIT/IHel 511 159181 2438 334 DellCamputer OeiSl'ID 7580 R510YT 1 Pelli111111510 1 &4 Ml/25 51/m 4X/15,4'TfT/1111111 511 24HII 3111 308 Gêliralion Miers Delllatitude CP-1GB MMX 1 PeelilllMMX 111/32 Ml/2,1 GlIl12,1'TfT 54HI 131 303 GIDIIe Trotter lujitsu lileBIOk 85BTX 1 PellilllMMX 151/32 Ml/2,1 Ga/241/12,1'TfT "Bill111 521 Greaale Camputer lajilsu lileBIIk C332/Celii"'I2S&/32 Ml/3,2 Gl/211/12,1'TIT 1 MS-Win 17, MIWIl'ks 11111 1371 397 Gateway Gateway Sala 25501S 1 Pelli111111458 1 &4 Ml/8,4 Gl/241/13,3'TfT/11111111 511, MSWirks Slile Il 11598 1 2&11 547 Gateway Gateway 1111930811/PealiUIB 111450/Il Ml/12 51/241/15,1'TIT/lllllel 511 215151 3511 547 Gateway Gateway Salo 930011/PenliBIB 111450/Il Ma/12 SI/DVO 4X/15,1'TfT/11H11 511 24 4111 3121 518 Rue COm11erce Hewlett-Packard Omai.llk Xl2/Cellraa433/32 Ml/4 Gl/241/12,1'TfT/11H11 511/CUU Ll&-51 147811 2255 319 Gl1be Traiter IBM aiakPad 380 1 PellilllMMI 150/32 Ml/1,4 GlIl12,1'BliN 21111 455 413 Glae Traiter IBM aiakPad 510 ID IR 1 Pellilll120/lB Ml/811 MlIl11,3'TfT 21111 455 340 Globe Traiter IBM aiakPad 5&0 11 IR 1 Pelli11133/1B Ml/818 MlIl12,1'TfT 31111 815 320 Gloe Trotter IBM aiakPad BOO 451R 1 Pelli11111380 1 &4 Ml/5,1 Gl/241/13,3'TfT/lldel 511 131111 2131 344 Globe Trotter IBM aiakPad170 1 AIR 1 Puli1111130D/121 Ml/1,1 GI/IVD 2X/13,7'TfT/IIÙII 511 11.1 2741 428 Globe Tntter Nec Versa Nlle 1 &elln1301/84 Ml/4,3 Sl/241/12,1'TfT 7HII 1211 539 Globe Traiter Nec Versa Nlle 1 &elel'la 333/84 Ma/&,4 Gl/241/12.1'm 11111 1371 497 Globe Trotter Nec Versa Nate PealiBIB 11380 1 Pellilllll310 1 &4 Ml/4,3 Gl/241/13,3'TIT 91HI 1521 450 Globe Traiter Nec Versa Nate PelliUIIII31B 1 Pellii31B/84 Ml/1,4 51/241/13,3'TfT 111111 1171 28& Globe Trutter Nec Versa Nate PelliBIIII480/Pellillll411/84 Ml/4,3 51/241/12,1'TIT 114111 1151 502 later-Ceatineat Paaasaaic Cl-37/Celina 388/84 Ml/B,4 Gl/241/12,1'm/IIIHI 5&1 215111 4351 384 Racer Computer Racer Pra lxecutiwe 400 1 &elena 408/128 Ml/1,4 Ca/IVD 41/14,1'TfT/IIHI 511 112141 2931 489 Sager lurupe Sager Nanalll/Cele1'114DO/84 Ml/&,4 Gl/241/14,1'TfT 1 Wll1 Perhcllllia 2UBI 15 3141 2331 489 sa,er lurpe Sager Nanalll/Celeni4DD 1 B4 Ma 1 &,4 Sa/lVI 4X/14,1'TfT 1 Wll1 Perlecllllia 2111 111311 2531 381 Sager IUl'II,e Sager Nallile Maility 1 Cele1'111400/84 Ma/&,4 Gl/241/12,1'In/IIÙI 511, Wll1 Perfect lffice 2111 121111 1141 381 Sager IUrtlpe Sager Nautile Mobility 1 PenliUIR 11400/84 MD/8,4 Gl/241/12,1'In/IHel 581, Wll1 Perhcllllice 2011 138131 2018 347 Saterllrupe lil !) er NautileS 1001 AMD lB 1113501 B4 Ml/B,4 Gl/241/12,1'Til 1 Wll111erlecl Dllice 2188 111181 1821 491 Sager Europe Sil !) er Nallile S IBO OVO 1 AMD 1& 111350 1 &4 Ml/&,4 Cl/OVD 4X/13,3'In 1 Wlr1 Perfectlllice 2180 144111 2211 374 Sager 11rupe Sager DRilla 1 Cele1'11400 1 B4 Ml/&,4 Gl/DVD 4X/15,1'TfT 1 Win Perfect Dllice 2111 21 Bill3111 408 Sager Europe Sager unima ovo 1 Peali5DD 1 B4 Ma 1 8,4 Ga/ovo Bl/15,1'm 1 Wlr1 Perlect Dnice 2101 241111 3780 543 Globe Trouer Soay Vaia 1 304/Peatiumii3BB 1 &4 Ml/8,4 Gl/241/13,3'In/llldll5H, lr.etut + illiciels 111811 1828 431 Glabe Traiter Sony Vaia 1 305/Pellii3B& 1 &4 Ml/8,4 Gl/OVD 4X/14,1'TIT/11HII 511 +lqieiels 171111 2141 393 Globe Trotter Sany Vaia 1309/Pellillllll500 1 &4 Ml/12 Gl/DVD 41/15,1'TIT/11HII 511, lr.nt +llllicills 211111 4518 528 Rue du Commerce Sony Vain 1 309/PentiUIIIII500/128 Ma/12 Gl/DVD 41/15,1'TfT/lldlll581, lr.enet +llliCieiS 274111 4181 493 Globe Trotter Josiba Satelile 100CS 1 PealiBIB 75/18 Ma/540 MlIl18,4'OSTN 18811 380 527 logison Informatique Tasbiba Satelile 100CS 1 Pelti11175/24 Ml/520 MlIl18,4'DSTN 32HI 581 530 Aartga Tasbiba Satellite 430 COl 1 Pelli121/1B Ml/1,2 Gl/81/11,3 TfT 1 Dain 45111 115 424 Nec Dirtct Versa Mlle 388/&eleron 388/84 Ml/&,4 GI/24X/13,3'TfT/llldll511, Ml-llllice 2010 ldilillPMI 13 2111 2020 424 Nec Dirtct Versa Note 3GB 1 Celeron 3GB/84 Mo/8,4 Gl/241/13,3'TfT 1 MSWII12DIB, MSWirks 4.51 111801 11BI 331 XISys Zendb Versa lite 1 PealilllMMI28B/14 Ml/4,3 Gl/241 111./12,1'TfT 1 Wiuns NT 11111 1518 388 XISys Zeadb Versa IX 1 PealiUIIII333/84 Ml/8,4 GI/24K/13,3'TA 111901 2410 411 XISys Zelilb Versa Mate 1 Celeroo 4DO 1 &4 Ml/&,4 Gl/241 ell./12,1'm 1 Wll12110 et Wlrks 121111 1111 440 XISys Zenil Versa Note 1 Pentiam 11233/84 Ma/2,1 Ga/241 ell./12,1'TfT 88101 1371 385 XISys Zeail Versa Note 1 Pent3DD/84 Mo/4,3 Gl/241 ext./14,1'm 135111 2071 299 XISys Zeail Versa Mate 1 Pelliam 1138B/84 Ml/B, 4 GI/24X 111./13,3'TA/11HII 511, Wll12111 et Wlrks 141881 2211 352 XISys Zeail Versa SK 1 Penli1111300 1 &4 Mu/4,3 Gl/241/14,1'TA 11101 2411 Micro Achat Janvier 2000 263

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144-145 146-147 148-149 150-151 152-153 154-155 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213 214-215 216-217 218-219 220-221 222-223 224-225 226-227 228-229 230-231 232-233 234-235 236-237 238-239 240-241 242-243 244-245 246-247 248-249 250-251 252-253 254-255 256-257 258-259 260-261 262-263 264-265 266-267 268-269 270-271 272-273 274-275 276-277 278-279 280-281 282-283 284-285 286-287 288-289 290-291 292-293 294-295 296-297 298-299 300-301 302-303 304-305 306-307 308-309 310-311 312-313 314-315 316-317 318-319 320-321 322-323 324-325 326-327 328-329 330-331 332-333 334-335 336-337 338-339 340-341 342-343 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355 356-357 358-359 360-361 362-363 364-365 366-367 368-369 370-371 372-373 374-375 376-377 378-379 380-381 382-383 384-385 386-387 388-389 390-391 392-393 394-395 396-397 398-399 400-401 402-403 404-405 406-407 408-409 410-411 412-413 414-415 416-417 418-419 420-421 422-423 424-425 426-427 428-429 430-431 432-433 434-435 436-437 438-439 440-441 442-443 444-445 446-447 448-449 450-451 452-453 454-455 456-457 458-459 460-461 462-463 464-465 466-467 468-469 470-471 472-473 474-475 476-477 478-479 480-481 482-483 484-485 486-487 488-489 490-491 492-493 494-495 496-497 498-499 500-501 502-503 504-505 506-507 508-509 510-511 512-513 514-515 516-517 518-519 520-521 522-523 524-525 526-527 528-529 530-531 532-533 534-535 536-537 538-539 540-541 542-543 544-545 546-547 548-549 550-551 552-553 554-555 556-557 558-559 560-561 562-563 564-565 566-567 568-569 570-571 572-573 574-575 576-577 578-579 580-581 582-583 584-585 586-587 588-589 590-591 592-593 594-595 596-597 598-599 600-601 602-603 604-605 606-607 608-609 610-611 612-613 614-615 616-617 618-619 620-621 622-623 624-625 626-627 628-629 630-631 632-633 634-635 636-637 638-639 640-641 642-643 644-645 646-647 648-649 650-651 652-653 654-655 656-657 658-659 660-661 662-663 664-665 666-667 668-669 670-671 672-673 674-675 676-677 678-679 680-681 682-683 684-685 686-687 688-689 690-691 692-693 694-695 696-697 698-699 700-701 702-703 704-705 706-707 708-709 710-711 712-713 714-715 716-717 718-719 720-721 722-723 724-725 726-727 728-729 730-731 732-733 734-735 736-737 738-739 740-741 742-743 744


Autres parutions de ce magazine  voir tous les numéros