Micro Achat n°38 novembre 1999
Micro Achat n°38 novembre 1999
  • Prix facial : 20 F

  • Parution : n°38 de novembre 1999

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : CIPE

  • Format : (203 x 284) mm

  • Nombre de pages : 542

  • Taille du fichier PDF : 521 Mo

  • Dans ce numéro : PC à Zéro Franc, Cibox ose.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
< Pages précédentes
Pages : 210 - 211  |  Aller à la page   OK
Pages suivantes >
210 211
Lecteurs divers 331 PC 111111 11111RIS 1 3U Zll Ul Pl'lliiSys ! JIS lniCIllllles/lllftllrHllllral 1131, 31 Gl ill Ill Z 4Z4 315 341 Micnlat 111111ees 1 451 ZZI Z31 Pl'llillfSIIIS lnRI 1a1ûs 1 hlntar11 1111ra1 sen, 31 c1 ilt.SI-z 4 o31 115 344 SCSI 11IIIICIS 1 511 Z41 Z31 Pl'llillys ! JIS lnRIllllles 1 SllyqarallllraiiC51, 51 Cl ill. SI-Z 5 &51 Ill 311 MAT 111111ees IIH Z55 ZZI Pl'llillysbiS ln1ce 115 lM 214 lei0111 11 pnm 1 Alli" + 1141 155 ZIZ Pl'lliiSys ! JIS lnlce DiIIS IIIIYiles/3IZ Il Trillllllll'lllile 11 pnm 1 Greustar 14U ZZ5llcllar ClslllnH lit,utene, panllèl 1141 Z51 ZIZ Pl'llillysbiS lruce 3H Ailpe 111111CIS/lip11S713 Il liU Ill ZIZ Pl'llillysbiS lniCI liIIS IIIIYiles/llclllr Clslllw lit, illll'll, Ill 1 541 Z3l 211 Tlbcll 11IIIICIS/lip11S713 If Z 141 Ill ZIZ Pl'llil SysbiS Il'IICI lilesllmiMII/llclllr Clsblw lit, illlne, SCSI 1 541 Z31 21Z Vii Mail 11 IIIICIS/Iipll S713 If Z 331 355 Z1Zllllilll ZIZ Vil Mlii 111111ces/lipll S714 If Z 511 Ill Z1Zlllilan liIIS IIDiles/llctelr elip Ill Ml panllill Ill lU Zll Tlbcll 11 puces/hiiSIIie 111 17H Z11 ZZI Pl'llillys ! JIS lniCI Zl4 leilill 171111CIS 1 Prass 1 5H Z41 -=llclll=r-=e=liL.:pZ=51...:elll =n=e...: si..J r pll't=.o..o:pa=n=lli=ll " 11" 75-"- 115=- Z51 C11piWir ! 11111ms/lelisys THil 1141 Z51 ZZI Pl'lliiSysbiS ln1ce lnslllfiles 1 ZZZ lislllfnllill 111111CIS/lilY Mlllikll ZIIIS liU 311llclllr eli'Z51elllne Sir 11111 SCSI 1115 115..:.MI==M=icn=S=at_ll:..:pt=ICIS ==..:ZZ=51:=.:341:.=Mémoire 331 PC DIJIU Il ptiCIS Z 511 311 113 CUSI PC IBI/4MI 31 4 5 344 SCSI Il ptiCIS 31H 411 113 Casse PC 111/IMI 15 144 214 1111111 Il ptiCIS/Ali 5P + 1111 311 111/IMI Il 15 Ml Alllnllin PC m 1111 Slllfll'lllile 111/IIMI 150 ZZ,5 ZIZ Via Mlil Il ptiCIS/liJIIISIII GT 4175 IZI 113 Casse PC 111/11 Ml 110 Zl,5 Zl4 lelllll Il PIICIS/Pncess 3151 411 31Z Gilinlill Mien Slliii iiM/Il Ml 311 45,5 ZIZ Via Mlil Z1 piRes/liJIIIIIIZ GT 1511 lUI 31Z Gilinlill Mien Sllill IIM/3Z Ml 411 14 2M 111n C11pt1er len a hel pla1e/111111ees/liya1a mz If z 471 315 Modems/fax 211 Tlllclllcnl a hellle/111111CIS/liJIII AliZ Il Z 541 315 1111ier 1 N11èris nza nJ/ISI/m ViiMHil lem a hel plau/111111ees/liJIII mz 11 z 151 mllllier N11èris liB ISIIISIIr 1111 115 211 TB1Jc11lcnl a flee pille/li pliees/liJIII Alli Hf 4 Zll 155llllier 1 VIl (511Qsl 1 série/3CII ISI511 VIl 511 15 m ViaMUia lenl a flee pille/li ptiCIS/liyall Alli II 4 551 Illllllier 1 VIl (51 Op)/série/3CII ISI Messqe Plu 121 Ill m ViaMUil lenl a flee pille/ZZ IIIICIS/lipll AZIIIT 7115 1111 Z51 lelllllllllier 1 VIl (511Qsl 1 série/Elsa MienUak 511 411 71 2IZ ViiMUia lerll platrn/15 IIIICIS/liyall TU-311111 1 315 IZllllllier 1 VIl (511ps) 1 série/llilll: leH MIM !'Y ZIDI Ill IZ3 m r11Mnia 1en1 platrn/15,4 pe1ces/liJJII TSA-311111 13 711 Zlllllllier 1 VIl (511ps) 1 sirie/llitec Spee'CII Zlll 511 Il 21Z ViiMIil lel'll platrn/Il, 1'liCes/liyall TSA-413Z Hl Z1 5U 3ZH Zll Mlllistrillillllllier 1 VIl (511-sJ 1 serie 1 331 Cisse PClcusill/14 1111C1S Zll " I "=IH= 211lllllllllll'llelcclsiii/141111CIS 311 51 :.. hn=iSI=-WI.Y:.eCI=I:... 51:.1.: MH=II=-P:..:.: n==:II==- Z51 AlllnlliYI PC liftier 1 VIl (5111 1 Zll Cilinlill Mienllcclsill/14 IIIICIS si..rie'-'-/-=IS:..=: II=UI=ics=-=l ! essq=-=-e :.PIIS:=..:V:.II=-_:.: 73==-I-=..:. 11Z=- 231lllllllllll'lllile kclsill/15 P11C1S zu lelllll liftier 1 Vlll511psJ/série/llllril 411 71 Zll Gilinlill Mienlcclsill/15 pees liftier 1 Vlll511ps)/USI/IISI MicnUik 5BIISI 115 Ill 331 Cisse PClcclsin/15 pces 1 AST Clrtl/NIUris pZIIps)/ISA/Clrte N11èris Teles/SI Ill 135 Zll Cè1inti11 Mienlcclsin/11 "1ces Zll Mien Steel Clr11/VIl (51111SI/PCI/IISI Z31 35 Zll IIIISIIIIIIe ICCISiU/111111CIS/ISCII Z51 lelllll C11'11/Vlll51 Ups)/PCI/IISI MienUik 511 PCI Z31 35 211 Cilinlill Mien kclsill/11 P1R1S 1 DIU Trililrlll Clr11/VIl (51 Ups)/Pt:l/llltril Z4l 37,5 C11'11/Vll1511psJ/PCMCIA/lllbil 50 Il Z3Z Ml Z41 Zl4 Z3Z Snslill Mien MicraSII CIIIX,_r1 lelllll Cnslill Mien 15 " ICIS Moniteurs 15 "ICIS/PIIISIIiC 15 "ICIS 1 Pncess 111111CIS 151 IZI 151 1" IIZ5 155 131 141 1311 Zll Processeurs AMIIIZ 411 ZIZ Pl'llill Mlllillil AMiliZ 411 IIZ Vil il AMIII-Z 411 Zll lelllll AMIII-Z 411 21Z Pl'llill Mlllileil AMIII-2451 AMIIIZ451 IIZ Vil Mail AMIIIZ451 311 Il 551 13 50 Il 411 74 1 ZH Ill 1111 115 ZIU 455 311 Il 311 Il 311 Il 4ZI 14 411 n 411 71 411 11 212 Micro Achat Novembre
Hl li lm 111111-2 451 m Pnlillllllli.m Alllll-111411 112 fillllïl 111111-111411 Hl li lib 111111-111411 m Prulllllll1ld Alllll-111451 112 liiiiHil Alli U-111 451 Hl li lib 111111-111451 Hl lnsiUIIIil'l AIIIAIII511 212 PC - AIIIAWII 511lll'illlc € 5M Il 511 71 Ill 121 1214 115 1111 115 1141 115 1214 115 1151 H5 1.. 311 J311 SICielt 211lllllb Ul 51'1SiiHllicl'l H2 PrelillllllliiiHia 211 li 1111 Hl Allllicl'l Sys111 Hl Allllicl'l IJSIII Hl Allllici'IIJSIII 2na.alll=m=5=11 1m 241 kim m PnlillllllliiÜ AIIIAIII5H 1 IH Hl li lm AIIIAIII5H 2 Hl 115 Ill Ali 112 Iii Ml AIIIAIH 551 1411 511 IH Trllc m Pral.llltti- AIIIAWII 551 1 Hl 511 m kim Hl li lm AlliA. 551 4151 115 241 Ali 112 fiiiiHII AIIIAIIIIII 4111 115 241 Ali m Pl'llllllllllla AIIIAWIIIII 4111 JU Hl Allllici'IIJSIII Hl li lm AlliA-Ill 5111 Ill m Pr'lllllllllllid AIIIA-151 1151 1141 241 Ali 151 PC IIJIH 11111 Cllll'lllll 4H 74 241 Ali 112 lia- 11111.. 5H 71 241 Ali 214 11111 Clin 411 511 11 Hl ICII 112 lia - 11111 11'11 411 545 Il 211 sm,llicl'l 212 PrllllllllliiiiÏI 11111 Cllll'll411 551 Il 241 Ali Hl li lm 11111 CIIIl'II4H (S1Cklll71) 511 15 211 111m Hl lnslillllicn 11111 Cllll'll411 511 Il 211 hlm 511 Il n1 kim 112 liallnll 11111 Cellll'll 412 Ill 115 211 kim Hl li lib 11111 Celll'll 411(S1Cklll71) 151 Ill m kim Hl lnsiHIIIil'l 11111 Cllll'll 4H JU IH 211 hlm m Prllllllllllid 11111 Clin 4H 711 121 Ill Ali 112 na 11111 Clin 411 IH 125 111 an Hl li lm 11111 Clin 411 tsecklll71) 141 143 IH Trllc 11111 Plllill Ill 551 11111 Pellill IIIIH 11111 Pellill 111111 11111 Pellillllllll 11111 Pellillllllll Réseaux Accesslira 1 ciMI Ll-45 Accesslira 1 T SIC cwlll/lrut 1111 1 Ll-45/U11llarli1k IIIIC5111 CW PCI/1llllps 1 4 1111'11 1 Ll-45 CW PCI/1 1111ps 1 4 1111'11 1 Ll-45 Cil'll PCI/Il'IIIIIIIps 1 4 1111'11 1 Ll-45 CW PCI/Ir.ll'lllll Mps 1 Ll-45 CW PCI/111'11111 Mps 1 Ll-45 + SIC CW PCI/Ir.ll'lllll/111 M-.s/Ll-45 CW PCI/111'11111 ! 111M./LI-45/ICUI CW PCIICIA/IIBl'IIIIIIIps 1 Ll-45 C3l'll PCBIA/IIl'IIIIIIIps 1 Ll-45 C3l'll PCIICIA/IIBl'III1111ps 1 Ll-45 + SIC CW PCBIA/11'11111/I IIIIps 1 Ll-45 liftrs 1 111 Al*llrie 5 linrs 1 clll15 1 lri15 cl'lisi liY1rs 1 25 1 Çl ! jtll'il 5 3811 115 4 51 115 4151 715 4111 711 5 311 Ill 11 1,11 55 u 11 1,15 158 22,5 m 41 411 Il 75 1.4 Il 11,5 15 14,4 125 Il 141 22,5 411 71 111 n "1 Il 451 Il Ill 115 Ill 15 151 22,5 151 22,5 41 1,1 251 31 Il 1,1llk/lWllllkps/4 p1rts Ml 5Illk/llknllllllkps/41111'11/1111-llilllle 371 57llk/IIBl'IIIIIIIkps/51111'11/IJ-45 M5 52,5 m Pl'llillllllliiiÏI 11111 ee11ru liU Ill IH Trllcllk/llkniiiDllkps/11111'11 1 Ll-45/+ 1 SIC 415 Il 112 Iii 11H11 11111 Clin 511 Ill 211 ! ! 3He ! ! T ! ! ! rllc !. ! ! llk/. ! ! ! lr.m ! ! ! ll'- ! ! 1111/1111'11/LI-45/ ! +:... ! I. ! ! II ! !..C. !.- +. !. ! 1111511 !... !. ! 71 151 PC iiiJIM 11111 P111111 Il 411 1151 115 154 Trllc IH/Ir.ll'lllllll./111111'11 1 Ll-45/112 lia - 11111 Pllll1111411 H4 Cl 11111 Plllilllll451 Hl lnslillllicl'l 11111 Pellilllll451 151 PC..,.11111 Pellilllll451 112 lia 11H11 11111 Pllll11111451 m Pl'llillllllliiiiÏI 11111 P111111 111451 Hl li lm 11111 Plllill 111451 m Prllllllllllid 11111 Pe11111 111511 112 lia - 11111 Pellill 111511 211 lnsiUIIIicn 11111 PlllillllliU 211 li lm 11111 PIIII111115H m Pl'lllll 11111 P111ï11 111 551 112 fil - 11111 Plllill 111551 1111 Ill 1113 Ill 214 Ali 1 Ml 215 H4 Ali 1351 215 H4 Ali Ill 211 112 SRI 1111 211 121 AIPllllrllliiiH 1511 225 121 AIPlllll'lllliiiH 1111 211 1151 Hl 124 Ali 1111 215 liU 215 111 hlm 2111 121 1211 5H 241 ICII + IIIC/1111llk/lr.ll'lllll/111 Mkps/11111'11 1 Ll-45llk/IIMl'IIIIII Mkps/1 Jlr1s 1 Ll-45llk/lW Ill Mk/12 1111'11 1 LI-45/ICUIllk/IIHl'IIIIIIps/111111'11 1 Ll-45/lflnl ln 11r.n1111 Mkps/11111'11/1 carla Ll-45 + IIC/1 cBIIS lil/lr.mllll 1112 cal'lls Ll-45 + IIC/1 dkll Cl'lià Ll-45 lil/111 1111./urll klk 4 Jlr1s 1 2 cal'lls PCI Ll-45/2 clkles u 2 1 lil/lll'lllllllkps 1 Cll'll klk 4 plr1s 1 4 Cll'lls Ll-45/4 clkles 5 1 lil/lr.nllll Mkps 1 4 Jlr1s 1 4 Cll'lls PCI Ll-45/dklls Ill lM 1151 175 Ill 117 na 5U 1111 an 141 Il 211 Il 411 13 Ill 151 Ill 137 Micro Achat Novembre 1999 213

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144-145 146-147 148-149 150-151 152-153 154-155 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213 214-215 216-217 218-219 220-221 222-223 224-225 226-227 228-229 230-231 232-233 234-235 236-237 238-239 240-241 242-243 244-245 246-247 248-249 250-251 252-253 254-255 256-257 258-259 260-261 262-263 264-265 266-267 268-269 270-271 272-273 274-275 276-277 278-279 280-281 282-283 284-285 286-287 288-289 290-291 292-293 294-295 296-297 298-299 300-301 302-303 304-305 306-307 308-309 310-311 312-313 314-315 316-317 318-319 320-321 322-323 324-325 326-327 328-329 330-331 332-333 334-335 336-337 338-339 340-341 342-343 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355 356-357 358-359 360-361 362-363 364-365 366-367 368-369 370-371 372-373 374-375 376-377 378-379 380-381 382-383 384-385 386-387 388-389 390-391 392-393 394-395 396-397 398-399 400-401 402-403 404-405 406-407 408-409 410-411 412-413 414-415 416-417 418-419 420-421 422-423 424-425 426-427 428-429 430-431 432-433 434-435 436-437 438-439 440-441 442-443 444-445 446-447 448-449 450-451 452-453 454-455 456-457 458-459 460-461 462-463 464-465 466-467 468-469 470-471 472-473 474-475 476-477 478-479 480-481 482-483 484-485 486-487 488-489 490-491 492-493 494-495 496-497 498-499 500-501 502-503 504-505 506-507 508-509 510-511 512-513 514-515 516-517 518-519 520-521 522-523 524-525 526-527 528-529 530-531 532-533 534-535 536-537 538-539 540-541 542


Autres parutions de ce magazine  voir tous les numéros