Micro Achat n°38 novembre 1999
Micro Achat n°38 novembre 1999
  • Prix facial : 20 F

  • Parution : n°38 de novembre 1999

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : CIPE

  • Format : (203 x 284) mm

  • Nombre de pages : 542

  • Taille du fichier PDF : 521 Mo

  • Dans ce numéro : PC à Zéro Franc, Cibox ose.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
< Pages précédentes
Pages : 208 - 209  |  Aller à la page   OK
Pages suivantes >
208 209
11111'11/CIIW 1 GSI/41/U/11/Plullr PIUWl'iler lW 4/UI 5lliCl'I Slal 11111'11/CIIW 1 SCSI/11/41 ! 111 1 prii ! R € Imprimantes monochromes 1151 51 m 1111111111 m 1111111111 111 11 liU 15 13 GralilllliCl'I 31 IIl'ICII 11111'11/CIIW 1 GSI/11/41/111 1 hlâa CIW-14111 1151 51 11111'11/CIIW 1 GSI/11/41/111 1 hlab CIW-1410 + n SCSI 351 PIUilllllllinia 11111'11/CIIW 1 111/11/U/211 1 PIUIIr PIUWl'iler lW 1/MI M4llriSU 11111'11/ICII/11 ! 41 1 Tac 511 + cam SCSI + I.KIIIr CBIII 3U Imprimantes couleur lU Pl'lliiSymiS Il'IKI Jll.'llll:rl/1111111 N./4 Allllrs/HNIIIIPman tiiK 331 Pl'llil S)SIIIS fi'IKI Jllfelll:rl/1111111 N./4 Clllnrs 1 lewleiil'KUnllaLIIIIUIC ! 41 CUSIIDHr Jll.'llll:ri/IH 1111 N'/4 Clllllrs 1 Hewllll-llaan luLli ! nac Jll'eiCre/1111111.,,/4 mlurs 1 HNIIIIhan IIISLIII mc Jllfelll:re/IIIIIDI.,p/4 mle1rs 1 HNIIIIhckanllaLIIII15C 331 Pl'lliiSym1s Il'IKI JllfeiCrl/1111101.../4 Cllle1rs 1 NNIIIIPilcbnllaLIIII15C JII.'IRrl/1111181.../4 Allllrs/HNIIIIhcbn IIISLIIIIIIC Jllfe111:n/IH 1111'4 Clllnrs 1 HNIIIIhcbn lesLIIIII5Cii 331 Pl'lliiSym1s 1ra1œ Jet e : re/1111111 "" 4 Allelrs 1 HNIIIIhrunllaLIIIIliCii 53 CIISIIDHr Jll.'llll:rl/1111111 "" 4 111 Clllllrs 1 CH LIC-nlllll m Cial laur JllfeiCre/1"11121.,,/4 C11le1rs 1 Ipso S ! y ! IS Clllr 141 Z53 CIISIIa.er JII.'IICrl/1"11121/4 R 1 Clllnrs/CIIH LIC-5111 253 I:IISIIa.er JII.'IICrl/14411121..,/4 U 1 Clllllrs/C1111 LIC-1111 m cuwer Jll'eKre/1"11121/4 u 1 Clllnrs 1 Clin B.ICHIIIII zn CIISIIaùr JII.'IKrl/1"11121.../1 Clllllrs/IPIIIIJIU PUIIIII m Cial laur Jet eere/1441111.,,,. Cllle1rs 1 lptll ! y ! IS PHII111 zn CIISIIDHr JII.'IKrl/14411121.../& Clllllrs/IPIIS ! Jtls Plllb 151 311 Pl'lliii)SIIIS Il'IKI laser/1111111/4 Clllem/llnllellhckm Clllr LaserJII4511 3U IH Cllllnl tuer 1 4111111 "'/4 Clllllrs 1 Tai Tlll4 1115 tl5 311 Ailll 411 311 31 1111'1 CIIJI ! er 13 Tua Hl lite 115 4ZI 311 IILC 121 141 1115 Ill 1311 Zll 1311 Zll 1515 m 315 351 311 355 1511 41 1 11 Ill 1151 251 liU 311 3 411 531 1311 Zll 1111 311 11115 141 11311 1511 m 110 listrillill 341 IIPllfll'llatill Il linplliCl'I 211 Sinpllicl'l 115 315 53 CUSIIDHr Jll.'llll:rl/111311,_,/4 Clll./Ga LIC-1111 511 18 " bllala 53 CIISIIaHr Jll.'llll:rl/121 1310./4 Clll./Ga LIC - HI 1H Ill " bllm " lellala " lellala " lellala 13 Cralillllicrl " lellala 35 linfllicrl " lellala n CraiHIIIicl'l 11 ISPlllll'llatill m IIIJ " lellala 31 lill U4 Cralillllicl'l n Cralillllim ID 1 1 sitl/lsa P ! l-111/1 Cltll'll411/14111/lllllier ID ID 1 sllll/11111144111 1 11'11 511/car111 lin Tm m u 111 ID 1 sllll/on 11144111/Palill 111 511 ID/sllll/1411 ID 1 sllll/11111113/411/14111/IMI IIIHIHIIIICP 11111/allier ID ID 1 slltl/1111-1113/Palilllll451/Elin 1 pl'lllele/3U/fi'IBII 1-PCIU IIIeru 1 pl'lllele/411/Il'IICII fPCI-41 literie/SIIS illlriJce/t4l/Il'IBII ICHCU4 IIIeru 1 sm illlriJce/3U/lmCII IBI-3Z literie 1 sus illlriJce/411/Il'UCII ICCHI 11111'11/IDI/411llllrll/111/411/lsiS 11111'11/IDI/"1/mtnrin 11111'11/111/411 1 Crutlnllllr.e/111/411 1 CJUnrin 11111'11/111/511/ISIS 11111'11/ICSI/411/Pil 11111'11/ICSI/411/Plelflr 11111'11/ICSI/411 1 Plelflr Lecteurs de DVD-Rom literie 1 PCIICII/11/Il'IBIII-TIII-11ll1n/DIS illlriJce/Il/Il'IBIIIIC-111 11111'11/III/51/3U 1 SIISIII Sl-114 11111'11/111/11/41/li ! Ki Cl -51111 11111'11/III/11 ! 3U/klill 111-111 11111'11/III/11 ! 3U 1 Pillll'11111'11/III/11 ! 3U 1 Pil 11111'11/III/11 ! 3U 1 Pil DVI-113 11111'11/111/111/411/Piueer 11111'11/111/111/411 1 Pi..lllei'II/ICSI/11 ! 3U 1 PiiUer m-113 3111 511 3151 511 Ul5 411 liU Ill 3111 515 ni IH 145 1111 ! Il n1 111 131 121 51 31 351 53 15 41,5 331 51 311 41 Ill 51 515 Il IH 115 145 113 IH 441 1111 51 lU Il 515 11 115 115 511 Il IH IZI 15 15 151 Il 115 1Z1 115 151 210 Micro Achat Novembre
Vous y venez pour les prix, vous y resterez pour le service, la qualité a désormais un nom: EDELWEISS COMPUTER.,. DEMANDE DE CATALOGUE Si vous souhaitez recevoir GRATUITEMENT notre catalogue, complétez et retournez ce bon au : 1 86 rue Danton - 92300 Levallois-Perret 1 sé-:.....:..:..Ïé- ; : : Adresse :................................................................ LJ Code postal :.. Ville :. t'MA38

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144-145 146-147 148-149 150-151 152-153 154-155 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213 214-215 216-217 218-219 220-221 222-223 224-225 226-227 228-229 230-231 232-233 234-235 236-237 238-239 240-241 242-243 244-245 246-247 248-249 250-251 252-253 254-255 256-257 258-259 260-261 262-263 264-265 266-267 268-269 270-271 272-273 274-275 276-277 278-279 280-281 282-283 284-285 286-287 288-289 290-291 292-293 294-295 296-297 298-299 300-301 302-303 304-305 306-307 308-309 310-311 312-313 314-315 316-317 318-319 320-321 322-323 324-325 326-327 328-329 330-331 332-333 334-335 336-337 338-339 340-341 342-343 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355 356-357 358-359 360-361 362-363 364-365 366-367 368-369 370-371 372-373 374-375 376-377 378-379 380-381 382-383 384-385 386-387 388-389 390-391 392-393 394-395 396-397 398-399 400-401 402-403 404-405 406-407 408-409 410-411 412-413 414-415 416-417 418-419 420-421 422-423 424-425 426-427 428-429 430-431 432-433 434-435 436-437 438-439 440-441 442-443 444-445 446-447 448-449 450-451 452-453 454-455 456-457 458-459 460-461 462-463 464-465 466-467 468-469 470-471 472-473 474-475 476-477 478-479 480-481 482-483 484-485 486-487 488-489 490-491 492-493 494-495 496-497 498-499 500-501 502-503 504-505 506-507 508-509 510-511 512-513 514-515 516-517 518-519 520-521 522-523 524-525 526-527 528-529 530-531 532-533 534-535 536-537 538-539 540-541 542


Autres parutions de ce magazine  voir tous les numéros