Micro Achat n°36 aoû/sep 1999
Micro Achat n°36 aoû/sep 1999
  • Prix facial : 20 F

  • Parution : n°36 de aoû/sep 1999

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : CIPE

  • Format : (203 x 284) mm

  • Nombre de pages : 450

  • Taille du fichier PDF : 425 Mo

  • Dans ce numéro : les stars de l'été... le K7 devient Athlon.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
< Pages précédentes
Pages : 212 - 213  |  Aller à la page   OK
Pages suivantes >
212 213
pge societe 331 PC Priee Cil 225 MiCl'I steel PC 11 m Nilflr Cllpller mllgiSIIIIIfll'llati.ae m Nifllr Cllplllr 331 PC Priee C il mlqiSinllfai'IIIÜIe m Nilflr Cllplllr 214 Pl'lfil Sys ! IIS 1111Ce 39 Gl'ISBill MiCl'I 294 DD MiCl'I 251 Mici'INII Senice m Gl'ISiill MiCl'I 331 PC Priee Cllb 338 PC Priee Cllb 94 DD Mic11 31 PC DIJIDI 331 AHI Micl'l 331 PC Priee Cil 225 Micl'l steel 331 Cll,lllr Clabr 233 Prafil Sys ! IIS l111ce 233 Prafil Syste1s 1111ce 233 Prafil Syste1s 1111ce 33 Prafil Syste1s 1111ce m NnK Syst11es 26& Nilflr Cllpller 2&8 Miller C11plllr 91 AWS -lnbi'Pilelnfl..l'llfDÜ rii ! R € pqe SICiete Prldltt Prixttc € lnlel'le/CDIW/IOI/4N/4X/111/Nilllr Cll,lllr Jll f'eiCre/14411121.../& Clllllrs/,.ili,s 4111W + 111iciels 17111 70 € 1"'1 Slyla Plllll751 17511 15 € llbl'le/CDIW/IDI/4N/4X/111/Pilis CDIW411 11511 Il € 41 Prllil Sysi ! IS I111C1 Laser 11111111 "'/4 ca1111rs 1 IAbl'le/CIIW/IDI/4N/4X/111/Pili.s CIW-410 11511 Il € IIIWtlllhCUl'f lJSirJII Clllr 4511 11 7151 111 € lnbl'le/CDIW/IOI/4N/4X/111/Pilis PCA-411 11111 15 € Imprimantes monochromes lnbl'le/Cl-lW/101/4N/4X/111/Ya1aa CRW-44111 17111 78 € 312 ne1 Slllfnle Laser/3H 1311 "'/1 "1/IBbl'le/CDIW/IDI/4N/4X/111/Ya1aa CBW-44111 1111 1 15 € lllwtlllhckarf lJSirJIIIII 7111 121 € lnbl'le/CD lW/IDI/4N/4X/111/Ya1aa CIW-44111 m Ill Micl'l IJSIl'111111211 "'/111/Il'IIHr 111151 1111415 € +lqiciels 11111 15 € 41 Ill Micl'l Laser 111111211 "'/111/Il'IIHr 111151llbl'le/CUW/IDI/4N/4X/111/YIIHI CRW-4411S 15111 41 € + lidiH MKilllsll 1111451 € lnbl'le/CHW/IDI/4N/4X/111/Ya1aa CBW-44 11 11111 15 € 312 ne1 Slllfnle IJSIl'/lU 1111 "'/4 "1/lnbne/CD lW/IDI/4N/4N/241 1llntlllhckarf lJSirJII51 11111215 € Hewllllhckarf HPB211i 4511370 € _3- _CII II..:... IIIl'I Laser/1111111'-:.:-'-'/1 "1/CHn IIP-111 11111311 € Inlel'le/CD lW 1 SCSI/N/ZN/11 1 Pilips CDD3&1D 1111 151 € 312 ne1 Slllfll'llm.ae labl'le/CO-lW 1 SCSI/4N/2N/2BX 1 Plexllr PIIIWribr lW 4/2/1 lnbl'le/CD lW 1 SCSI/4NJN/211 1 Plelllr PIIIWribr RW 412/0 lnlel'le/CO lW/SCSI/4N/2N/21X/Plelllr PIIIWribr lW 4/2/n lnbl'le/CD lW 1 SCSI/4N/2N/21X 1 Plelllr PIIIWribr HW 4/2./1 lntene 1 CDIW 1 SCSI/4N/2N/2DI 1 11471 51 € 11111 55 € 11111 55 € 17111 70 € Plelllr PleiWribr lW 4/2./1 + l"iciels 11511 15 € lnbl'le/CDIW 1 SCSI/4N/4X/1&X 1 Ya1aa CIW-44 1S 15111 m € IHbl'le 1 CDIW 1 SCSI/4N/4X/11X 1 Ya1aa CRW-441&S 1141 1 51 € lnlel'le/CDIW 1 SCSI/4N/4X/1&1 1 Ya1aa CBW4411S 11111 55 € lnbl'le/CDIW 1 SCSI/4N/4X/1&1 1 Ya1aa CIW4411S 17111 210 € lnbl'le/CDIW 1 SCSI/4N/4X/1&X 1 Ya1aa CIW-441BS + carte SCSI lnlel'le/CBIW 1 SCSI/4N/4X/11X 1 Ya1aa CIW-441&S CIIPIII Imprimantes couleur Jllf'eme 1 &Ill m "'/4 c111ms 1 Hewlett-hckarf 21DIC Jetf'eme/&111100/4 ca11ms 1 Hewlett-hckarf DeskJet 1171C Jetf'mre 1 1111 &DD/4 c111ms 1 Hewlett-hckan DeskJet mc Jetf'mre 1 1111 &oa,./4 ca11ms 1 Hewllllhckarf DeskJeti95Cii Jelf'mre/1211 3&0, _,/4 BI & CDI IIrs/Cmn BJC-4411 Jll f'mre/I « D 1121, p,/4 ca1e1rs 1 I.SII Sty11S Clllr &41 Jllf'mre/1 « 0 1121 m/4 Clllllrs/I.SDI StyjiS Clllr 740 Jllf'mre/1 « 11121 m/4 c111e1rs 1 I.SII Sty11S Clllr 151 11511 15 € 11111311 € 41751121 € 3 m 1415 € 15131241 € 22151345 € 8511 131 € lill liU € 15111 41 € H781345 € Il Sllif m PC 17 17 IIl'ICII MiCl'I Sbel 51 ISPIIIIl'IIatile 51 lSP l1111'11m.1e 311 Mlllistrillill m li Iii 51 Mim Clic Sin MiCl'I Sin MiCl'I 712 Sile MiCl'I 12 Sile MiCl'I 12 Sin MiCl'I 71 PC bylll 331 IS Cll.lbr 331 lellab 331 Ill lmlllfilalf 331 1$ Cll.lbr 331 leilm 331 Ill lmllllfilalf 14 MiCl'IIII Smice Laser 11111111llt IIIWtlllhWl'f lJSirJII4 5111311 € Kits carte mère AD 1 slll l/ltt 11144111 1 Clle111 411/Slla114 Ml/carte 111-i,lelin Tm lGP 1& Ml 37111575 € AD 1 SICklt 1/MSI5111lli/IG 111 451/Sllll 14 Ml/3ft VMfM3 lSP Il Ml/lilier AD 31211551 € lay AT 1 sllll/PC Cip MI14111Pl'I/Cele111 333/15111225 € Kits divers m 1 m Tmiu IN/31 + carte cremniJn Dlr3 1 2111115 € + l"icills ViféiCIIIérnce 1 ca1é11 +llliciels VikllléniCI/ca1é11 P ilip + carte rem Vifélca, 211 YikllléniCI/ca1éi'IISI + 11fe1 Vllllitec + 1H1111ell WIIUMIIiS liÜICIIférnce/wH caiHniSI Lecteurs de CD-Rom IIIII"'e/prallele/321/Il'HCII IPCI3llbru/Pl111ele/411/Il'HCIIIPCI-41llbl'le 1 SIIS illlrlace/241/Il'IICII ICHCI-4llbl'll/SIIS illlrlace/371/Il'IICII ICC03llbl'll/SIIS ilbrlace/411/Il'HCIIlc-co-41 1111'11/111/411 1111'11/11/411/lcbll 1111'11/111/411/ISISllbl'll/11/411 1 CyRl'frile 1111'11/111/411 1 Gllfsbr 1111'11/111/441/lcbllllbl'le/11/441/lcbllllllm/11/411 1 cratiniJn 1111'11/11/511 1 IsiSllllrle 1 SCSI/m 1 PIUIIr m 5111 Il € 4511 19 € 11511115 € 5111 71 € 1111 115 € 1111125 € 1451 144 € 19111211 € 1111 Ill € 1311 121 € Ill 44 € 411 37 € 3511 53 € 2151 40 € 2151 45 € m1 41 € Ill 43 € 2151 45 € 4151 75 € 4111 71 € 212 Micro Achat Août - Septembre 1999
page société pra luit ri1 ne € prixltc € 33& leiDm IIIIMie/SCSI/4IX 1 Pimer 5151 19 € 311 Logislllllfnl'llle SDBa1111 MHZ/64 Ml 2911 41 € 239 Gl'ISiill Micralllll'le/SCSI/401 1 Plexbr 7151 119 € 33& OS C81uter SDRa1111 MHZ/64 Ma 3181 47 € 331 1e1 omlllll'le/SCSI/401 1 Plelbr 7451 113 € SIRa1111 MHz/64 Ml 3451 53 € 284 MicraNet Senicelllll'le/SCSI/411 1 Plextar 411 &11 1 103 € 331 Al'Art SBRa1111 MHZ/64 Mo 4051 &1 € Lecteurs de DVD-Rom 214 Dilll MiCl'I SORa1111 MHZ/121 Ml 5981 Il € 223 Sinp Micralltel'lle/PMCIA/2X/l&l/Il'IICOIIC2-TOVO-IU 2 918 1448 € SDRa1111 MHZ/121 Ml 5911 Il € 223 Silep Micrallterae/saas iallrlace/2X/1BX 1 frtiCIIIC-OV0-2 11711251 € 211 PC11 SIRa1111 MNZ/128 Ml 1251 95 € 321 IICer laterae/IDI/2X/11X 1 Hitaci G0-2118 5151 Il € 242 leiBata SDRa1111 MHZ/128 Ml 1401 17 € 331 leiData laterne/IDI/4K/24X 1 Hitaci G0-2501 5811 88 € SDRai1DI MHz/128 Ml &91 1 115 € 211 PC DaJIOIllterne/101/5K/32X/5a1SIIg Sll-431 6411 Il € SBBa1111 Mil/121 Ml 1991 111 € 331 Spallfll'llatilellterne/IDI/5K/32X 1 SaiSIII SDI-1141 &Il 1 115 € 21& ASPllfll'llatiae SDRa1111 MIZ/128 Ml 7451 113 € 331 os C1111erllllrae/111/IK/241 1 AIIIID &151 91 € 211 SCSI SDia1111 Mlz/121 Ml 7111 121 € 249 Gl'ISiill Micrallterae/IDI/IK/241 1 Hitaci G0-25DDBX &15 1 115 € 330 U'Art SDRa1111 MHZ/121 Ml 7191 121 € 331 leiData l1terae/IDI/IK/24X 1 Hitaci GD-25DDIX 7151 111 € 11111'111/IBI/IK/321 1 Actila OVI-ADl 7151 121 € S1Ba1111 Mil/251 Ml 2 3111310 € 331 lelllatalllll'le/181/IK/32X 1 PiHeer DV0-113 Ill 1 123 € 251 GIIH TraHer Sllill Sllal/11 Ml 4911 74 € 27& PC DaJIIIlllll'le/IDI/IK/32X 1 Piueer OVD-113 8211 125 € 251 GIIH TraHer S1li11 SDial/32 Ml 7111 121 € IIIIl'Re/111/IK/321 1 SaiSIII SDI-11&8 7801 118 € 251 GIIH TraHer Sllill SOial/14 Ml 1 DIO 1 1&5 € Lecteurs divers Modems/fax 311 Pralil Sysle1s ! ruee laiRs ! Sane1a11e D1Sirea1 0131, 31 G1 iltel'leiDI 2 4241365 € 228 MID Distriklillllilier 1 Nlléris "21l,si/ISI/311 Pl'llil SysleiS ! ruee Iules 1 Sauve1a11e DISlrtal OP31, 31 Gaextel'le laitier Nlléris ISIISBHster 1 8111115 € s1r, art arallele 3 221 1 490 € 312 os C1111er l1ilier 1 VIl (51lsl/série/lll'l ! x MeiVax 311 Profil SJ$111s lmce Iules 1 Saavegare11Slrea1 SC3D, 31 Gl ilhl'le SCSI-2 311 Pralil Syste1s 1ra1ce 1a11es 1 Samgane D1strea1 SC51, 51 Gl i1tene SCSI-2 41311 &15 € 5159 1 1&0 € 11911111 € 254 IJ 8111iH l1flr1ati1e &ailier 1 VIl (51l,sl/série/Paralise Wa ! ICII 5&1 Mllel Pl'l 238 MID Distrillill laitier 1 VIl (51 U,sl/série/Paralise WIRCII 511 M1le1 Pl'l 245 MIO Oistrillill laitier 1 VID (51 SI/série/ZIItril 1xtera1, parallele 1140 1 250 € 228 MIO Distrim11 Carte 1 NUiéris "211,si/ISA 1 287 Prafil Syste1s 1ra1ce Disq1es a1nil1s/Lectear castelwHI on, extere, scsn 6411 251 € Carte N11éris Teles/SI 287 Pl'llil SysleiS lraiCI Diles a111iles/llctelr CasteiWIII On, illll'le, Ill 1 541 1 231 € Carte 1 Vlnis "4,4 Ul/PCMCIA 211 Pl'llil Syste1s lraace Diles a111iles/lecte1r Castelnl On, illll'le, SCSI1 541 1 231 € 245 MID listrillill carte 1 VIl (58 11/PCI/ZIUrix 298 Prulil Syste1s france DiSIeS a111iles/lectelr lelip 258 ellel'll 314 BUUet Carte 1 V9115& lPSI/PCI/ZIUril sar, urt annele 13751205 € m MIO listrillill carte 1 VIl (58l,sl/PCMCIA/ZIIIrix 291 Profil SJ$1e1s Fra1ce Di1es a1niles/lecte1r le li 251exteral Moniteurs Sir 1111rt SCSI 13751205 € 15 IIIIICIS 298 Profil Syste1s 1ra1ce Dim a111iles/lecte1r leZip exterae 275 Gl'lslill MiCl'I 15 IICIS s1r art arallèll + 1li 11591110 € 31& osuter 15 IIIIICIS Mémoire 225 C11llert 15 IIIICIS/PalaSIIiC 242 lellata 101/IMI 151 13 € 223 lellata 242 leiData 101/11 Ml 1121 28 € 223 lellata 15 242 leiam,..ces 1 Pl'lfiew 111/32 Ml 3701 5& € 311 os C1111er 171111CIS SDia11DI MHZ/32 Ml 1191 27 € 275 Gl'ISiill MiCl'I 11IIIICIS 275 Gl'ISiill MiCl'I 11IIIICIS 242 lellata Slla1101 MHz/32 Ml 1111 31 € 275 Gl'ISiill MiCl'I 11IIIICIS 33& os C11111r Slla1111 MHZ/32 Ml 2111 31 € 271 PC laJIII 111111CIS 331 anrt SB1a1111 MHZ/32 Ml S01a1110 MHZ/32 Ml 2151 33 € 2431 37 € 254 271 IMCllflr.atile Tlbcll 11IIIICIS 11,.uces 214 DiDII MiCl'I SOiai11D MHZ/64 Ml 31& Miller C11111r 17,.uces 221 lraaceiiSiless IIID. SD1a1110 MHZ/&4 Ml 2111 41 € 239 SCSI 11,auces 242 lellata &Diai1BB MHZ/&4 Ml 2111 4& € 223 leiData 111111CIS/Ali 7501 114 € 7511 114 € 4981 74 € 1911 135 € 1111 21 € 2411 37 € 3911 51 € 1411 Il € 7101 111 € 1511 121 € 1751 133 € 11251155 € 1311 141 € 8911 135 € 13411211 € 13511215 € 13511215 € 14151 225 € 14191225 € 15111225 € 11111241 € 11111311 € Micro Achat Août - Septembre 1999 213

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144-145 146-147 148-149 150-151 152-153 154-155 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213 214-215 216-217 218-219 220-221 222-223 224-225 226-227 228-229 230-231 232-233 234-235 236-237 238-239 240-241 242-243 244-245 246-247 248-249 250-251 252-253 254-255 256-257 258-259 260-261 262-263 264-265 266-267 268-269 270-271 272-273 274-275 276-277 278-279 280-281 282-283 284-285 286-287 288-289 290-291 292-293 294-295 296-297 298-299 300-301 302-303 304-305 306-307 308-309 310-311 312-313 314-315 316-317 318-319 320-321 322-323 324-325 326-327 328-329 330-331 332-333 334-335 336-337 338-339 340-341 342-343 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355 356-357 358-359 360-361 362-363 364-365 366-367 368-369 370-371 372-373 374-375 376-377 378-379 380-381 382-383 384-385 386-387 388-389 390-391 392-393 394-395 396-397 398-399 400-401 402-403 404-405 406-407 408-409 410-411 412-413 414-415 416-417 418-419 420-421 422-423 424-425 426-427 428-429 430-431 432-433 434-435 436-437 438-439 440-441 442-443 444-445 446-447 448-449 450


Autres parutions de ce magazine  voir tous les numéros