Micro Achat n°18 janvier 1998
Micro Achat n°18 janvier 1998
  • Prix facial : 15 F

  • Parution : n°18 de janvier 1998

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : CIPE

  • Format : (203 x 284) mm

  • Nombre de pages : 508

  • Taille du fichier PDF : 522 Mo

  • Dans ce numéro : les promos du Nouvel et un dossier spécial 3Dfx pour s'amuser avec son PC.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

Dans ce numéro...
< Pages précédentes
Pages : 296 - 297  |  Aller à la page   OK
Pages suivantes >
296 297
 Moniteur : 380-:Eiec "-.':OIl'OI..i: :.: center ==- : _: 14:.. ! : PIJIDIS =-F 411 Deslllill 3&2-=-XL=S:.:.: YS: : _: l4:.. ! : IIIJIICIIS =Dei-'IIIF 414 lill=380Eiec =Il'OI =i:=-= center ==- _:_: 15:.. ! : PIJIDIS =-1 348F 354 Aslll\tcl'9 =m=- 5PIJIDIS-F center : 380-:NSI ='-Pll'ls -=-=-SIII =- 15:.. ! : PIJIDIS =:.b'Wil 15ZII ! 17911F 411 Deslllill can.nr 420 Gigatedl 15 1111DS IJgellll 1 7111 F Réseau Scanner IR1BI Penliln MMX ZOO 111111 Penliln MMX ZOO IR1BI Penliln MMX 233 111111 Penliln MMX 233 lnllll'ellliln MMX 233 cr1l Dlilk crte Dlilk CIIIDII 0 Ill crtelntlll ElllerelQl'ISS 1 0/IIDtl crte PCI + 1 COl'IIol1 RJ45IRJ45 5 mètres 13'111 PCI + 1 COl'IIol1 RJ45IRJ45 10 mè1res cr11 PCt + 1 cnun RJ45IRJ45 20 mètres kltZklt 3 pastes kit 5 pastes : 411 -=Cnnx =.:..c=:=4150MMX150-/-18_ Mo_/_1 =4 -MDmuB800-7911F 1 OSTN 12'1/ZO X/nallnHu 33.8/Ml Wll'd B7 Zl 450 F 324 Ml1nllfnlllile E3 1 250 F 3&4 XI.SYS IBM 385XD 1 PlnbllZO/8 Mo/1 Go/BX 1 m 10,4'8 lUI F lill Clnllù'r..tBil l'np. p 7911 F 302 IJ &an1rale des Coosllina ! elrsllvetll El:IIOS 13311M Plnli133/3Z Mo/1,41l8/111X 392 Cnlxlllllrllatlquer..tBil l'np P 895 F : 398-:Cnnx :...==-= lnhii.:'A=II: ! IiJI=-Zl -'=pu ; a =-2011 _ !. ! 1 BIIF 37Zl.làali: Clllllr -111111 B9ll F 3Z4 ln Byte 24pu ; a sony Zllll F 3911 EXC8BIII\tcl'9 tllsilll 28 no F iliioii======== 388 Exl:Uit l\tcl'9 tllsilll WJ&3 Portable -===-=-=:.- F 374 Génératloo Mlcru 488 DX 33/B Ml/ZOO Mo/1111111,4'3 BOO F 348 PC lille E ! IS GT - +..-ne IIYb Color 400 2 4911 F : 37:-:- 4 liél"": lél'-" alill =n.:..Micru =. :.. 488=DX33/.:..: I Mo/300MI/1111ft ! ! : 1D !, 4'-4 zoo ! !.F 314 NSI l'Iris Cll1re IIIWil 7911 F -- ; -:--:-:-..:..:i2:_:MD/CSB/11'/OSTN12 ! !.., 1'/-III+ Ii ! JII... III15 8911 ! ! _f 380 Allll\tcl'9r.-1111 l'np. p 900 F : 37'- 4 -:= ; liéll= lér=alill = n:.lltci'9 =-:. Penliln 100/8 Mo/800 Mo ! : / !.. ! IISTN10,4' !' !.8 5111F 401 IWt III1Usill IWt Pftü 12000 1 Z99 F 374 Génératloolltcl'9 Pen1iln IZO/8 Mo/1 Go 1 m 10,4'7100 F 37Z Ellilllnlltlque l'Ut Opac Pra Ill F : -:City : -. =-='-:_:=-=-=- 312...-. los*Sa1823XPEUn133/11 Ml/1, 44/=-. =:..:,=.:. -=.-: !.:'- 1 _1_11185F Fast bllz,J'1 GSM El'll:slll Gill/cr11 PCM:IA/Il'1411 17 5111 F =:- 4 -=cper ==apa:... Rellsys WII. ! " S3'-_-1 ! ! _175F : & PC lille lmU Filial BI OP 8911 F lWalr.liil MMX 1118/Z5l Ka/3Z Mo SIIIB/=-:-.-2, 1:: Go.:i:... 20X :.:...: i 2:.. Mo/IIIIÜI=-181*1/m12, 1'. ! l ! ! _l 89IIF 348 Vlllis Vlllil bi-Bslarlllsic B9ll F 370 Paca Tablette graphique ==-n Il'X 1399 F 1450F 1 B9ll F 2040F 21199F 2150F 189 F 189 F 4911F 1711 F 199 F 239F 4911F 900F 1400F.:..: Pid.:l'rti :.:..:..: XI.-748F TwiDIIIlllillllll 8T Plllllln MMX 188/32 Ml/Z, 1 1 zlx Pld Pra XXI. 8911 F ! WIIIIIIIIIil l'il l'l'li XXXI. 1 2 Ma/Cil/l'/IIIIIIIWx 33.1/IIUsillss Dib 17/lllTN 1 Z,l'15 8911 F l B99 F Unités centrales Processeurs 375 MII:rt 11:481DX33/8MI/120 Mo/14'1 8911F 3911 Les V'rtlllles lWalllnnlle 8T P8a1ila MMX 188/18 MD 1 2,1 SI/20X/Z Mo 1 CSB/1'/IISTN 12,1'14. F -:-' : =-=-:- =.. 354=MI -'-llaF 39ll Elecii'Oii: Celdlr Ml KI Il: 488 SX Z5/4 Mo 1 a Mo/llllllllu ClOu 1 5911 F 418 =-=-'-:'=...lleslllile C11q1Jtar _:-'- Ml zoo 1 F 3B2 XI.IYI Il: 418 SX Z5/8 Mo/120 Mo/14'Del 1 8911 F =-:-F m 3911 Exmll\tcl'9 Ml 233 ==-: II:MIII5PR75/IMl' !.'/21 ! _ ! 0_1 ! ! MII/.. !.'14 !'-2 8911F 418 mFlleslllile ey, ; x MX 1&8 750 F 312 Il: Ml Kl188/TX/512 Ka/lB Mo EDO/1,7 Go 111MA 1 Elecii'Oii: cenr ey, ; x MX zoo -=-Z4X/Ml3112MI/CSB' !.'/15' !.68911F mF 418lleslllill can.ur 111111 Pll1iln m 11233 tiC Ml 11111 1 VX/512 Kll/16 Ma/2 Go/24X/1 Ma/CSB/14'4 8911 F 418 =-:F Deslllill eoo.uter lnlell'llliln 11 Z88 411 3 B50 F Il: Ml KI ZOO 1 Elllq/512 Ka/3Z Mo EDO/1,7 Go/24 X 1 418 Bou1i)Uellllll'lllilll Il Z88 4 S3 vrtle 2 Mo 1 CSB 1 B 1*1/Il'/15'1 Fullllldem 6 420 F 418 =-=-==='-=:..:-_ ! ! Z911F l\tcl'9 420 Mll:lwlil-.. Bou1i)Ue lnlell'lnlbn 11300 5811 F - Il: Ml ZOO 1 FIC/512 Ka/3Z Mo SIIIB/3,2 Go 111MA 1 354 IRIII PIIIIMn MMX 188 24X 1 AGl'l'tdi114 Mo 1 Smllllastlr'ME 84/15'8 4911 F'F 3B2 re 414 1.iJe C11q1Jtar 111111, MMX 188 89ll F Il: Aftll KI ZOO 1 TX/512 Ka/16 Mo EOO/2,1 Go/24X 1 S3 2 Mo 1 Smlllllsllr 1&/15'8BOOF 354ll'i:rU 11111 Plldii1r.wx zoo 135DF 296 Micro Achat Janvier 1998
1 CARTES MERES sans Processeur 1 VxPro+ 512 Ko UltraDMA 450 A Tl Xpert@Work 4 Mo PCI OEM 890 14'1 15'1 17'SVGA couleur 1050/1490/2750 ACER Tx 512 Ko UltraDMA 580 A Tl Xpert@Piay 4 Mo PCI OEM 1 080 PHILIPS 14'104s 1 15'105s 1 17'107s 1160/17 4013500 FIC PA-2012 ATX-VIA 1 Mo Cache Connecteur AGP 990 A Tl Xpert@Work AGP/Xpert@Piay AGP 1150/NC PHILIPS 15'Brillance 105 1 17'Brillance 107 2550/5250 ABIT TX5 TX 512 Ko UltraDMA 820 A Tl 30 Charger 2 Mol 4 Mo 320/540 HYUNDAI 15'1 17'1550/2990 ABIT PX5 TX 512 Ko UltraDMA 810 MATROX Mystique 4 Mo PCI OEM/Boite 950/1 090 SMILE 15'Cromaclear 1940 ABIT AX5 ATX 512 Ko UltraDMA 890 MATROX Millennium 4 Mo PCI OEM/AGP 1190/1320 SMILE 17'Cromadear 3450 ABIT LX6 Pentium Il 440LX ATX-AGP 1290 MATROX M3D 4 Mo PCI 750 PANASONIC 15'T1565 1 17'S70 1 21'02162 179013350/9590 ASUS TX-97E TX 512 Ko UltraDMA 1040 MATROX Rainbow Runner 4 Mo PCI boite 1350 SONY 15'100SX/15'100SF 21 8012660 ASUS TX-P4 TX 512 Ko UltraDMA 920 MATROX Mystique+Rainbow Runner (Cambo) NC SONY 17'200SX 1 17'200SF 3990/NC ASUS P2L97Pentium 11440LX ATX-AGP 1450 DIAMOND Monsrer 30 4 Mo sans Jeux/avec Jeux NC SONY 20'300SF 9640 GigaByte GA586TX ! TX2 512 Ko UltraDMA 850/890 STB Velocity 128 4 Mo PCI/AGP oem 1190/1250 ADI 15'MicroScan 4V 1 17'5P+ 175013390 GigaByte Pentium Il 440LX ATX-AGP 1290 Cirrus Logic/1 Mo PCI 12 Mo S3 Trio PCI 160/250 ADI Pivot 17 TXI 21" MicroScan 6G 4580/9250 S3 Virge 2 Mo PCI/S3 Virge 4 Mo PCI 280/420 IIYAMA NC F T.T.C. PROCESSEURS AMD K6-166 MMX AMD K6-200 MMX AMD K6-233 MMX INTEL P166 MMX INTEL P200 MMX INTEL P233 MMX INTEL Pentium Il - 233 INTEL Pentium Il - 266 INTEL Pentium Il - 300 CYRIX/IBM P166+/P200+ CYRIX/IBM 6x86MX-PR166 CYRIX/IBM 6x86MX-PR200 CYRIX/IBM 6x86MX-PR233 MEMOIRES Disques durs E-IDE : 1, 2 Go/1, 6 Go 2,1 Go/2,5 Go 3 Go/4 Go 3,2 Go 1 3,5 Go 4,3 Go/6,4 Go Disques durs E-IDE UltraDMA 33 Mols : 1, 6 Go 1 2,1 Go 2,5 Go 1 3,2 Go 3 Go/5 Go 3,5 Go 1 4,3 Go 6,4 Go/8 Go Disque durs SCSI-li : 2, 1 Go/4,3 Go 6,4 Go/9 Go Disques durs SCSI-Ill UltraWide : 2,1 Go/4,3 Go 6,4 Go/9,1 Go 4 U Muffirnédia -IBM P 166 MMX VxPro+ 512 Ko cache IBM 6x86MX-PR 166 Mémoire 16 Mo SIMM EDO Disque dur 1, 2 Go E-IDE Lecteur 1, 44 Mo 3" 1/2 Carte Vidéo 1 Mo PCI ext. à 2 Mo Moniteur 14" SVGA couleur Lecteur CD-ROM 16x Atapi-IDE Carte Son 16 PnP Haut-Parleurs 80 Watt pmpo Clavier 1 05 touches Souris 3 boutons Boitier Minitour 3990 F TTC 720 1190 1880 880 1290 2010 2980 3980 5630 640 890 NC F T.T.C. 1 CARTES SONS & HAUT-PARLEURS 1 F TTC. BTC Opti 16 Pnp 1 Asound 16 Pnp CinaAction 16 PnP 1 ExpertColor Yamaha S.B. Vibra 16 PnP OEM 1 S.B. AWE 64 OEM S. B. 16 Value PnP 1 AWE 64 éd.Spéciale Sound Blaster AWE 64 Gold 50 W pm po 1 80 W pmpol 100 W pmpo 120 W pmpo 1 160 W pmpol 350 W pmpo 1 CARTES CONTROLEURS TEKRAM: Fast SCSI-li DC-310 1 OC 390 PCI Fast SCSI-Ill Ultra Wide DC-390F PCI ADAPTEC : 1505 Total CD kit ISA 2940 Ultra Wide PCI 120/130 160/180 320/560 380/690 1250 105/120/1 50 180/230/350 1 F T.T.C. 290/390 790 390 1980 1 LECTEURS & GRAVEURS CD-ROM 1 Lecteurs CD-ROM ATAPJ-IDE interne: 4x/8x/12x 16x 1 20x 1 24x 1 32x Lecteurs CD-ROM SCSI interne : 12 x Pioneer 1 20x Pextor 1 24x Pioneer Graveurs CD-ROM SCSI interne : PHiLIPS CDD-2600 2x/6x+EasyCDPro+DirectCD YAMAHA 4x/6x+EasyCDPro+DirectCD Graveurs CD-ROM Réinsriptible IDE interne : YAMAHA CDW4001T 4x/2x/6x, 2 Mo Buffer+WinOnCD PHILIPS CDD3610 2x/2x/6x IDE Lecteurs et Graveurs inter/externes & Port Il NOMAI Logiciels EasyCDPro+Direct CD CD-R vierge SONY/TDK/PhilipsNerbatim/ Kodak CD-RW vierge Réinscriptible Traxdata/Philips SIMM 8 Mo EDO 32 bits 140 SIMM 16 Mo EDO 32 bits 240 1 IMPRIMANTES F T.T.C. 1 ZIP-JAZ - IOMEGA & NOMAI 1 SIMM 32 Mo EDO 32 bits 530 EPSON: SIMM 4 Mo EDO 32 bits 100 IOMEGA ZIP 100 Mo IDE interne Stylus Color 300 890 SDRAM 16 Mo 64 bits 380 IOMEGA ZIP 100 Mo Port Il externe Stylus Color 400 1 Stylus Color 600 1320/1770 SDRAM 32 Mo 64 bits 580 IOMEGA ZIP 100 Mo SCSI interne/externe Stylus Color 800/Stylus Color 1520 2690/5840 SDRAM 64 Mo 64 bits 1800 Disques ZIP - CD-R & CD-RW NOMAI CANON: SIMM 4 Mo Std 32 bits 120 BJC-150 1 BJC-250 1 BJC-4300 850/990/1360 SIMM 8 Mo Std 32 bits 240 BJC-4550 1 BJC-620 1 Laser LBP 660 1990/1990/1850 FAX - MODEM SIMM 16 Mo/32 Mo Std 32 bits 400/750 HEWLETI-PACKARD : US ROBOTICS : ,.-DIS-Q=UE-S_D_U_R_S-,1 F T.T.C. HP 670C 1 HP 690C 1 HP 890 1390/1690/2990 Carle Win Modem 33600 bps interne HP 870 CXi 1 Laser 6L 2490/2770 Message Plus 56000 bps externe Cartouches d'encre pour Epson, Canon & HP NC OLITEC : 830/930 Self Memory 56000 Flash externe 1090/1190 DIVERS F ttc. Self Memory PHONE 56000 Flash externe 1330/1430 Lecteur Disquettes 1, 44 Mo 139 1350/1430 Lecteur LS-120 120 Mo 1050 SCANNERS 1490/2150 Mobile Rack IDE 85 PLUSTEK : Mobile Rack SCSI 95 OpticPro 4830 P Port Il 920/1090 Clavier 1 05 touches 79 MUSTEK : 1190/1290 Souris 3 boutons 45 Scan Express 6000P 1290/1850 Souris Microsoft (vendu avec PC) NC 600 Il CD 1350/1490 Boitie r Minitour/ Moyennetour 230/280 Paragon BOO Il SP 1 1200 SP 1990/2650 Boitier Grandetour 2 ventilos-300W 590 UMAX : Boitier ATX Mini/ Moyennetour 520/620 600 s/1200 s 1390/2150 Boitier ATX Grande Tour 750 NC/6590 Boitier externe IDE-1/-SCSI N C 1 CARTES RESEAUX ACCESSOIRES 1 Alimentations 230W/300W 180/280 1490/2190 Ventilateur pour Pentium 50/80 NC/5890 Windows 95 en CD(vendu avec PC) 690 4 U -Multimédia -AMD KS-200 MMX ABIT Tx5 Intel 430TX+ 512 Ka cache AMD KS-200 MMX Mémoire 16 Mo SIMM EDO Disque dur 2,5 Go U-DMA Lecteur 1,44 Mo 3" 1/2 Carte Vidéo S3 Virge 2 Mo ext. à 4 Mo Moniteur 15" SVGA couleur Lecteur CD-ROM 16x Atapi-IDE Carte Son 16 PnP Haut-Parleurs 80 Watt pmpo Clavier 105 touches Souris 3 boutons Boitier Moyenne tour 5890 F TTC 4 U- Multimédia -Intel P166 MMX ASUS Super Plus Tx + 512 Ko cache INTEL P166 MMX Mémoire 32 Mo SIMM EDO Disque dur 1,6 Go U-DMA Lecteur 1,44 Mo 3" 1/2 Vidéo intégrée 4 Mo Moniteur 14" SVGA couleur Lecteur CD-ROM 16x Atapi-IDE Carte Son 16 PnP Haut-Parleurs 80 Watt pmpo Clavier 1 05 touches Souris 3 boutons Boitier Minittour 4690 F TTC NE-2000 Ethernet ISA N E-2000 Ethernet PCI 4 U -Muffirnédia -INTEL P200 MMX FIC ATX PA-2012 AGP + 1 Mo cache INTEL P200 MMX Mémoire 32 Mo SDRAM Disque dur 3,2 Go U-DMA Lecteur 1,44 Mo 3" 1/2 Carte Vidéo A Tl Xpert@Work 4 Mo AGP Moniteur 15" SVGA couleur Lecteur CD-ROM 24x Atapi-IDE Carle Son Sound Blaster Vibra 16 PnP Haut-Parleurs 120 Watt pmpo Clavier 105 touches Souris 3 boutons Boîtier Moyennetour ATX 8190 F TTC Les matériels sont garantis 1 an Pièces et Main d'Oeuvre, retour en nos locaux. Les imprimantes, les modems-Fax, les scanners, les moniteurs sont garantis par le constructeur Les marques citées sont déposées. Les prix sont à titre indicatif et modiifiables sans préavis et sans délai dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d'erreurs typographiques.

1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144-145 146-147 148-149 150-151 152-153 154-155 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201 202-203 204-205 206-207 208-209 210-211 212-213 214-215 216-217 218-219 220-221 222-223 224-225 226-227 228-229 230-231 232-233 234-235 236-237 238-239 240-241 242-243 244-245 246-247 248-249 250-251 252-253 254-255 256-257 258-259 260-261 262-263 264-265 266-267 268-269 270-271 272-273 274-275 276-277 278-279 280-281 282-283 284-285 286-287 288-289 290-291 292-293 294-295 296-297 298-299 300-301 302-303 304-305 306-307 308-309 310-311 312-313 314-315 316-317 318-319 320-321 322-323 324-325 326-327 328-329 330-331 332-333 334-335 336-337 338-339 340-341 342-343 344-345 346-347 348-349 350-351 352-353 354-355 356-357 358-359 360-361 362-363 364-365 366-367 368-369 370-371 372-373 374-375 376-377 378-379 380-381 382-383 384-385 386-387 388-389 390-391 392-393 394-395 396-397 398-399 400-401 402-403 404-405 406-407 408-409 410-411 412-413 414-415 416-417 418-419 420-421 422-423 424-425 426-427 428-429 430-431 432-433 434-435 436-437 438-439 440-441 442-443 444-445 446-447 448-449 450-451 452-453 454-455 456-457 458-459 460-461 462-463 464-465 466-467 468-469 470-471 472-473 474-475 476-477 478-479 480-481 482-483 484-485 486-487 488-489 490-491 492-493 494-495 496-497 498-499 500-501 502-503 504-505 506-507 508


Autres parutions de ce magazine  voir tous les numéros